Актуелно

Изјава за изземање од забрана за радиодифузно емитување

Изјавата можете да ја превземете од следниот линк ИЗЈАВА
Изјавата треба да се адресира до:

ЗАМП 
Здружение за заштита на авторски музички права


(Линк со e-mail и адреса)
 

Категории